pátek, 23. února 2018
1:52:27am

Vítejte na stránkách divadelního souboru DOVEDA Sloupnice


Slůvko „doveda" má ve sloupnickém slangu několik významů. Především je to člověk, který se vyznačuje neobyčejnou šikovností, chytrostí apod., ve smyslu „Týýý dovedo, tobě to jde.“ Dále je to přezdívka otce jednoho z členů našeho ochotnického souboru, který toto rčení v hojné míře používal. A poslední význam stvořil soubor sám – DObrovolný VEsnický Divadelní Ansámbl.