pátek, 23. února 2018
1:52:04am

Soudce jako břitva

Soudce jako břitva (2007, M. Světlíková)

Dovedete si představit, jak by to dopadlo, kdyby soudce byl okolnostmi donucen holit lidi? Nebo snad dokonce holič soudit! A co myslíte, nedala by se při takové záměně zažít nějaká legrace? Přijďte se přesvědčit! A důležitá informace na závěr: Pánové nemusí být hladce oholeni, na jevišti na ně čeká „Soudce jako břitva“.

Osoby a obsazení

 • Fidlajs, holičský pomocník Honza Bednář
 • Majitel holírny Pája Demele
 • Starý soudce Pepa Hudeček
 • Nový soudce Jířa Černý ml.
 • Soudní sluha Jarda Novák
 • Jeho žena Irena Štochlová
 • Soudní zapisovatelka Iveta Ksandrová
 • Dědeček Puďalka Jindra Šmöger
 • Kudláček Jiří Černý st.
 • Paní Kudláčková Míša Kadidlová
 • Slečna Tipiříbková Maruška Bednářová
 • Tancihoudek Vašek Veselý
 • Režie Markéta Světlíková
 • Hudební doprovod Vašek Veselý, Martina Provazníková, Pavel Bucháček

 

Recenze


Soudce jako břitva (František Laurin, Krakonošův divadelní podzim 2008)

Je s podivem, jak málo se objevují na českém jevišti texty všestranné a mnohotvárné umělecké osobnosti první republiky E. A. Longena, který zůstává v paměti spíše jako scénárista her a filmů pro Vlastu Buriana. Doveda ze Sloupnice uvedl jeho frašku Soudce jako břitva s vědomím, že realizace potřebuje výrazně expresívní nasazení, drsný humor a smysl pro excentrickou improvizaci. Podstatné se souboru jistě podařilo, přestože má inscenace občas malý tah tu a tam nenaplněným křikem a nevyrovnaností výkonů. Soubor doplnil situace o periferní písně první republiky a obdivuhodně přecházel z roviny činoherní do pěvecké. A tam, kde vznikaly určité pauzy či předěly v souhře, cítilo výborně se bavící obecenstvo, že právě tam se měly improvizační schopnosti souboru projevit nejvíc.