středa, 13. prosince 2017
7:32:06pm

Doveda zahrál na Balkáně

Na přelomu dubna a května jsme strávili pár dní mezi krajany v Srbsku, pro které jsme sehráli dvě představení Pekla. Bydleli jsme v českých rodinách ve vesničce Krušcice u města Bela Crkva, podnikli jsme výlety k Dunaji i za hranice do Rumunska prohlédnout si další vesnice Banátu, kam se Češi stěhovali v 19. století. Krom toho jsme ochutnali speciality v rybí restauraci a litry rozličných druhů domácích pálenek. Krajanům děkujeme za vřelé přivítání a pohostinnost!